Výrobný závod Nová Baňa

História

Priemyselná výroba má v Novej Bani viac ako 300 – ročnú tradíciu, v roku 1630 sa totiž datuje v obci založenie prvej továrne – sklenej huty. Nová historická epocha novobanského závodu sa začala v roku 1953, kedy sa spustila prvá skúšobná výroba izolačných materiálov na báze minerálnych vlákien. Na slovenskom trhu závod vystupuje pod značkou Knauf Insulation od roku 2006, kedy medzinárodný koncern Knauf Insulation odkúpil skupinu Heraklith, ktorej súčasťou bola aj spoločnosť Izomat a.s. a s ňou aj výrobný závod v Novej Bani. V súčasnosti závod investuje prostriedky do nových výrobných technológií.1630 - 1907

1630

Na podnet banského grófstva v Banskej Štiavnici a magistrátu Novej Bane prišiel do mesta Michal Ulm – sklársky majster zo Sliezska, aby zriadil závod na výrobu skla.  Skláreň bola založená v osade Sklenná Huta a sklo vyrábané v tejto sklárni sa svojou kvalitou  vyrovnalo pasovskému alebo poľskému sklu.

Napriek tomu, v 18. storočí skláreň začala upadať až úplne zanikla. Nasledujúce 19. storočie  bolo poznamenané viacerými neúspešnými pokusmi založiť v okolí Novej Bane ďalšie sklárne.

1907 - 1948

1907

Ján Gopfert stavia skláreň. Výrobný program pozostával z úžitkového a obalového skla.  Skláreň má najmodernejšiu techniku, zamestnáva 124 zamestnancov.

Napriek dostatočnému množstvu objednávok na začiatku, skláreň vzhľadom k tomu, že nezískala podporu maďarskej vlády o 3 roky musela zatvoriť. Nasledovalo niekoľko pokusov o obnovu výroby v sklárni. Tá prešla rukami rôznych majiteľov.

1939

Trh zaznamenal dopyt po tabuľovom skle, spoločnosť Tabuľa v Kokave nad Rimavicou kupuje skláreň v Novej Bani.

1940

Spoločnosť obnovila výrobu a bývalý sklársky závod prestavala na tabuliareň. Tabuľové sklo sa vyrábalo fúkaním veľkých valcov, ktoré sa  po dĺžke rozrezali, roztvorili a narovnali.

Výroba sa však opäť zastavila pre dohodu Slovenska s Nemeckom, kedy nebolo dovolené vyvážať tabuľové sklo.

1941

Skláreň sa stáva majetkom Sklenárskeho výrobného a predajného družstva v Málinci, ktoré vo výrobe skla pokračuje.

1944

Výroba po vypuknutí SNP opäť pozastavená.

1945

Obnovenie pod názvom Sklárske výrobne a predajné družstvo.

1948

Závod znárodnený a začlenený do národného podniku Spojené sklárne Lednické Rovne.
Začína sa s výstavbou novej hutnej haly, vrátane ďalších výrobných, skladovacích a ubytovacích priestorov.

1948 - 1966

1948

V závode sa pokračuje vo výrobe obalového skla a zároveň sa začína výskum na možnosti využívať tavené horniny na výrobu dlaždíc a následne sa začína s výrobou odliatkov z tavených hornín na báze čadiča. Na tavenie čadiča sa postavila rotačná pec, vykurovaná mazutom a štyri komorové chladiace pece určené na jej chladenie.

Ani pec a ani chladenie sa neosvedčili v prevádzke, preto sa rozhodlo o použití  skúseností oceliarov a Siemens - Martinskej pece. Vybudovali šachtu, ktorá umožnila kontinuálne tavenie, navrhli chladiacu tunelovú pec dlhú 37 m, v ktorej sa odliatky z taveného čadiča pomaly (približne 24 hodín) posúvali až na koniec chladiacej pece. Výrobný program v Novej Bani sa orientuje na výrobu čadičových dlaždíc a tvaroviek.

1953

Definitívne sa pozastavuje výroba obalového skla a závod dostáva priestor na ďalší výskum využitia čadiča a výrobu nového tepelno – zvukovo izolačného materiálu minerálnych vlákien.

1958

Zavádza nepretržitú prevádzku a predmetom ďalšieho výskumu sa stáva nový výrobok na báze čadiča – spekaný čadič. Výroba zo spekaného čadiča spočívala v lisovaní rozličných výrobkov z čadičového prášku a v ich vypálení – spekaní v elektrickej komorovej peci. Výskum však nepriniesol očakávané výsledky, preto bola táto výroba pozastavená. 

Prichádza aj k stabilizácii výroby odliatkov z taveného čadiča, čadičových vlákien a rohoží a pozornosť sa venuje postupnému zlepšovaniu technických a organizačných podmienok.

1966 - 1990

1966

Neustály rastúci dopyt po odliatkoch z taveného čadiča a čadičovom vlákne znamená pre závod novú investíciu a začiatok výstavby nového závodu.

Vlastnú stavbu závodu tvoril:
- Sklad surovín, hutná hala, štyri prevádzkové haly, sklad hotových výrobkov.
- Sociálny prístavok.
- Energoblok s plynovou kotolňou, výmenníkovou stanicou a elektrorozvodňa s trafostanicou.
- Závodná vlečka s odtavnou koľajou.
- Štvorpodlažná administratívna budova s celozávodnou jedálňou, ktorá bola spojená so závodom krytým prechodom ponad železnicu a závodnú vlečku.

1968

Pod závod prechádza aj správa a prevádzka lomu čadiča.
Dopyt po čadičových dlaždiciach začína klesať a dopyt po tepelno a zvukovoizolačných vláknach začína rásť.  Počas  výstavby závodu sa inštaluje aj linka na výrobu izolačných materiálov z minerálnej vlny. Po dostavaní prvej výrobnej haly sa montuje linka na výrobu pásov, dosiek a rohoží z minerálnych vlákien na báze čadiča a vysokopecnej trosky.

Linka dostáva názov Izovlákno (MV1)


Technológia spočíva v:

Zavážaní surovín – závažanie zabezpečujú pásové dopravníky zo 4 zásobníkov do kupolovej pece.

Rozvlákňovanie -  tavenina z kupolovej pece vyteká na 4 - kotúčový rozvlákňovací stroj, na ktorom sa rozvlákňuje na jemné vlákna.
Vlákna sa sfukujú na dopravný pás a súčasne sa do nich vstrekuje fenolformaldehydová živica. Následne vo vytvrdzovacej peci pôsobením tepla vznikne súvislý pás.

Formátovanie – pásy a dosky sa formátovali na požadované rozmery pomocou okružných píl a gilotíny.

Balenie – rolovanie do balov, balenie do folií.

Súčasťou linky bolo aj zariadenie na šitie rohoží. Šička sa inštalovala vedľa linky Izovlákno.


1976

Inštalácia novej výkonnejšiej šičky, ktorá je kontinuálnou súčasťou výrobnej linky Izovlákno.

1983

Výroba výrobkov LSP – lamelovo – skružovateľné pásy.

1985

Montáž linky MV2 na výrobu tepelno – a zvukovoizolačných materiálov.
Výroba dlaždíc z taveného čadiča sa ponecháva iba v priestoroch starého závodu.

1986

Spoločnosť prevzala VHJ Tatrasklo Trnava a pôsobí pod názvom IZOMAT, národný podnik.

1988

Uvedenie linky MV2 do prevádzky.

1990-2018

1990

Z národného podniku sa stal štátny podnik IZOMAT Nová Baňa. Vzhľadom k poklesu stavebnej výroby a rozpad trhov v 90. rokoch sa prejavil poklesom záujmu o tepelnoizolačné výrobky. 

Výroba začala nadobúdať sezónny charakter.

1991

Rastie záujem o lamelovo – skružovateľné pasy. Zakúpenie novej LSP linky.

1992

Pokles záujmu o čadičové dlaždice a pozastavenie ich výroby.

2007

Spoločnosť IZOMAT kupuje skupina Knauf a spoločnosť pôsobí pod názvom Knauf Insulation.

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť