Výrobný závod Nová Baňa

Projekty

Zapojili sme sa do projektu s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Projekt bol spolufinancovaný z ERDF

Názov projektu:
Výskum možností zásadného zvýšenia životnosti rozvlákňovacích kotúčov
v spoločnosti Knauf Insulation

Miesto realizácie projektu:
Železničný rad 24, 968 14  Nová Baňa

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu bol výskum materiálových a technologických možností zvýšenia životnosti
rozvlákňovacích kotúčov, ktorý viedol k:

  • získaniu zásadných poznatkov v oblasti tvrdonávarových materiálov pre činné plochy rozvlákňovacích kotúčov
  • zvýšeniu odolnosti rozvlákňovacích kotúčov voči opotrebeniu prostredníctvom aplikácie tvrdonávarov
  • overeniu možností aplikácie technológie hodnotenia on-line degradácie rozvlákňovacích kotúčov priamo vo výrobe


Názov prijímateľa: Knauf Insulation, s.r.o.

Sídlo prijímateľa: Železničný rad 24, 968 14  Nová Baňa

Dátum začatia realizácie projektu: 01. 03. 2012

Dátum skončenia realizácie projektu: 28. 02. 2015

Linky: www.siea.sk, www.mhsr.sk

Výška poskytnutého príspevku: 590 990,83 €KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť