Výrobný závod Nová Baňa

1990

Z národného podniku sa stal štátny podnik IZOMAT Nová Baňa. Vzhľadom k poklesu stavebnej výroby a rozpad trhov v 90. rokoch sa prejavil poklesom záujmu o tepelnoizolačné výrobky. 

Výroba začala nadobúdať sezónny charakter.

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť