Výrobný závod Nová Baňa

Zodpovedný zamestnávateľ a výrobca

NÁŠ ETICKÝ KÓDEX


OCHRANA OSOBNÝCH UDAJOV PODĽA GDPR V NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Chránime vaše osobné údaje podľa európskych štandardov

V súvislosti s účinnosťou nového európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) sme aktualizovali informácie o ochrane osobných údajov, v ktorých sa dozviete, ako chránime osobné údaje a na čo ich používame.

Ďakujeme za dôveru a využívanie našich služieb všetkým našim zákazníkom, zmluvným partnerom, uchádzačom o zamestnanie i návštevníkom nášho závodu. Aby sme splnili nové nariadenie EÚ a dôsledne ochránili vaše osobné údaje, uvádzame v priloženom dokumente prehľad pravidiel, podľa ktorých budeme naďalej pri spracovaní a využívaní osobných údajov postupovať.


KI_GDPR.pdf


PRAVIDLA PRE SPONZORSTVO A DARY

01.  Podporujeme organizácie zahŕňajúce školstvo, šport, kultúru, zdravotníctvo.
02.  Podporujeme organizácie v našom regióne – zahŕňa obce Nová Baňa, Brehy, Veľká Lehota, Malá Lehota, Tekovská Breznica,   Orovnica, Hronský Beňadik, Rudno, Voznica.
03.  Prednostne podporujeme deti a mládež, kluby, nie jednotlivcov.
04.  Na každý dar je vyhotovená darovacia zmluva, v prípade peňažného daru, tento je poskytovaný na účet obdarovanej organizácie.
05.  Darovaciu zmluvu so súhlasom konateľa podpisuje riaditeľ závodu a finančný riaditeľ.
06.  V prípade nepeňažného daru je možné podporiť organizácie v rámci Slovenska.
07.  Dary sú poskytované maximálne do výšky schváleného ročného budgetu.
08.  Uvedenými pravidlami sa riadime aj pri rozdelení 2% z dane.


PODPORILI SME

Športový klub karate v Novej Bani

Športový klub karate v Novej Bani

Náš závod každoročne podporuje mesto Nová Baňa, okolité obce, ako aj štátne inštitúcie, občianske združenia s cieľom podpory…

Mesto Nová Baňa

Mesto Nová Baňa

Každoročne na jeseň mesto Nová Baňa organizuje novobanský jarmok. Tento rok sme aj my podporili jeho úspešnú organizáciu.

BBSK - Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom

BBSK - Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom

Centrum voľného času, Nová Baňa

Centrum voľného času, Nová Baňa

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť