Výrobný závod Nová Baňa

Naše hodnoty

Menschlichkeit

Menschlichkeit

Správaj sa ku každému úctivo a akceptuj rozdielnosť

„My vnímame našich kolegov, obchodných partnerov a akcionárov ako súčasť veľkej rodiny, kde základné princípy ľudskosti ešte stále majú svoje miesto. Ak sa správame navzájom úctivo a akceptujeme rozdielnosť, tak spoločne konáme so spoločenskou zodpovednosťou. Záleží nám jednému na druhom, na spoločnosti, na životnom prostredí."

 • Správaj sa spoločensky zodpovedne
 • Hraj aktívnu úlohu v spoločnosti Knauf
 • Správaj sa k iným úctivo a s rešpektom
 • Buduj výnimočnú komunitu v spoločnosti Knauf
Partnership

Partnership

Vnímajme jeden druhého ako jeden tím.

„Snažíme sa o vytvorenie prostredia založenom na vzájomnej dôvere. To znamená, že každý môže urobiť rozhodnutie a má individuálnu zodpovednosť, pretože si navzájom veríme. Sme jeden tím, lojálni a podporujeme sa navzájom v rámci spoločnosti Knauf.

 • Zober na seba individuálnu zodpovednosť a urob rozhodnutia
 • Podporuj nové nápady
 • Založ a snaž sa o udržanie vzájomnej dôvery a lojálnosti
 • Vystupuj ako jeden tím
Commitment

Commitment

Urob o krok viac ako musíš

„Sme oddaní našej práci, kolegom a komunite. Sme pyšní na to, čím sme – to je pre nás prirodzené. Vždy vieme prejsť o míľu naviac, aby sme dosiahli trvalo udržateľné výsledky a ponúkli našim zákazníkom riešenia tej najvyššej kvality. Knauf ponúka skutočné možnosti  pre osobnostný rozvoj a vytvorenie úspešného tímu.“

 • Snaž sa byť najlepší
 • Snaž sa o rozvoj a rast našich ľudí.
 • Prejdi o „míľu naviac“
 • Podporuj ľudí, aby dokázali na seba zobrať zodpovednosť
Entrepreneurship

Entrepreneurship

Podnikateľské myslenie je samozrejmosťou v našej „rodine“

„Vďaka našej podnikavosti a ochote riskovať sme úspešne prerástli z malej rodinnej spoločnosti na spoločnosť pôsobiacu v celosvetovom merítku. Náš úspech je založený na duchu priekopníctva, inovácií a zmeny s pragmatickým prístupom zameraným na výsledok.“

 • Mysli a konaj v širšom merítku
 • Podporuj zmenu a inovácie
 • Buď pragmatický a podstupuj premyslené riziká
 • Zober na seba iniciatívu a orientuj sa na výsledok

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť