Výrobný závod Nová Baňa

1958

Zavádza nepretržitú prevádzku a predmetom ďalšieho výskumu sa stáva nový výrobok na báze čadiča – spekaný čadič. Výroba zo spekaného čadiča spočívala v lisovaní rozličných výrobkov z čadičového prášku a v ich vypálení – spekaní v elektrickej komorovej peci. Výskum však nepriniesol očakávané výsledky, preto bola táto výroba pozastavená. 

Prichádza aj k stabilizácii výroby odliatkov z taveného čadiča, čadičových vlákien a rohoží a pozornosť sa venuje postupnému zlepšovaniu technických a organizačných podmienok.

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť