Výrobný závod Nová Baňa

Miesto pre vás

Zakladáme si na vzájomnej dôvere a rešpekte:
Sme závod so srdcom a tradíciou. Miestom, kde pracoval dedo, otec a aj syn. Miestom, kde závod a ľudia spolu rastú a rozvíjajú sa. Základom je nám naša minulosť a dokážeme spolu rásť na špičku na slovenskom trhu izolácií. Chceme sa neustále zlepšovať a byť o krok vpred. Rešpektujeme sa navzájom a vieme, že to je udržateľné iba v tíme, ktorý pracuje vo vzájomnej dôvere.

Naši zamestnanci majú priestor na kariérny rast:
V našom podniku je prirodzené, že pri obsadzovaní voľných pozícií vždy hľadáme vhodného kandidáta z vlastných radov. Dôkazom je veľa kolegov, ktorí vyrástli v našej firme na vyššie pozície.

Investujeme do pravidelného vzdelávania a rozvoja zamestnancov:
Uvedomujeme si, že svet sa mení a keďže chceme byť lídrom vo svete inovácií, aj naši ľudia musia byť o krok vpredu. Preto neustále hľadáme nové príležitosti pre rozvoj našich zamestnancov. O hodnotách našej spoločnosti sa viac dočítate v časti Naše hodnoty.

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť