Výrobný závod Nová Baňa

1968

Pod závod prechádza aj správa a prevádzka lomu čadiča.
Dopyt po čadičových dlaždiciach začína klesať a dopyt po tepelno a zvukovoizolačných vláknach začína rásť.  Počas  výstavby závodu sa inštaluje aj linka na výrobu izolačných materiálov z minerálnej vlny. Po dostavaní prvej výrobnej haly sa montuje linka na výrobu pásov, dosiek a rohoží z minerálnych vlákien na báze čadiča a vysokopecnej trosky.

Linka dostáva názov Izovlákno (MV1)


Technológia spočíva v:

Zavážaní surovín – závažanie zabezpečujú pásové dopravníky zo 4 zásobníkov do kupolovej pece.

Rozvlákňovanie -  tavenina z kupolovej pece vyteká na 4 - kotúčový rozvlákňovací stroj, na ktorom sa rozvlákňuje na jemné vlákna.
Vlákna sa sfukujú na dopravný pás a súčasne sa do nich vstrekuje fenolformaldehydová živica. Následne vo vytvrdzovacej peci pôsobením tepla vznikne súvislý pás.

Formátovanie – pásy a dosky sa formátovali na požadované rozmery pomocou okružných píl a gilotíny.

Balenie – rolovanie do balov, balenie do folií.

Súčasťou linky bolo aj zariadenie na šitie rohoží. Šička sa inštalovala vedľa linky Izovlákno.


KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť