Výrobný závod Nová Baňa

Náš náborový proces

Voľné pracovné pozície zverejňujeme na našej webovej stránke v sekcii voľné pozície a rovnako aj na stránke www.profesia.sk

Prijaté žiadosti o zamestnanie sú posudzované skúsenými personalistami. Uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky na voľnú pozíciu, pozývame na osobný pohovor. Na vybrané pozície prebieha výberový proces. 

Uchádzači, ktorí uspejú na osobnom pohovore  sú pozvaní do druhého kola pohovoru s vedúcim oddelenia, ktoré pozíciu obsadzuje. Úspešnému kandidátovi posielame akceptačný list s našou ponukou a po vzájomnom odsúhlasení podmienok a dátume nástupu výberové konanie uzatvárame.


KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť