Výrobný závod Nová Baňa

1948

V závode sa pokračuje vo výrobe obalového skla a zároveň sa začína výskum na možnosti využívať tavené horniny na výrobu dlaždíc a následne sa začína s výrobou odliatkov z tavených hornín na báze čadiča. Na tavenie čadiča sa postavila rotačná pec, vykurovaná mazutom a štyri komorové chladiace pece určené na jej chladenie.

Ani pec a ani chladenie sa neosvedčili v prevádzke, preto sa rozhodlo o použití  skúseností oceliarov a Siemens - Martinskej pece. Vybudovali šachtu, ktorá umožnila kontinuálne tavenie, navrhli chladiacu tunelovú pec dlhú 37 m, v ktorej sa odliatky z taveného čadiča pomaly (približne 24 hodín) posúvali až na koniec chladiacej pece. Výrobný program v Novej Bani sa orientuje na výrobu čadičových dlaždíc a tvaroviek.

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť