Výrobný závod Nová Baňa

Technik BOZP a PO vo výrobnej spoločnosti

Na naše oddelenie HSE & S (Health and Safety, Environment & System) hľadáme kolegu alebo kolegyňu, ktorý/á prispeje k udržaniu a zlepšeniu kultúry a podmienok bezpečnosti a manažment systému v našom výrobnom závode v Novej Bani.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • školí zamestnancov spoločnosti a dodávateľských firiem v oblasti BOZP a PO
 • prešetruje a analyzuje príčiny nehôd a úrazov a ich výskytu, vedie evidenciu a informuje o stave riešenia
 • pripravuje hlásenia týkajúce sa BOZP s prijatím zodpovedností a plánu nápravných a preventívnych opatrení s cieľom zlepšenia
 • pravidelne kontroluje prevádzky spoločnosti z hľadiska dodržiavania podmienok a požiadaviek z oblastí BOZP a PO a osobne sa podieľa na riešení prevádzkových problémov v tejto oblasti
 • podieľa sa na aktivitách na zvýšenie kultúry BOZP a rôznych projektoch v tejto oblasti
 • poskytuje podporu a poradenstvo vedúcim zamestnancom pri riešení problematiky BOZP
 • podieľa sa na tvorbe internej dokumentácie zameranej na BOZP, politiku a potreby spoločnosti a zabezpečuje následné zaškolenie zodpovedných zamestnancov
 • aktívne spolupracuje s orgánmi štátnej správy v oblasti BOZP a PO
 • komunikuje s kolegami z iných (zahraničných) pobočiek spoločnosti vo svojej oblasti
 • vedie a koordinuje činnosti súvisiace s udržiavaním a zlepšovaním IMS (Integrated Management System), dáva podnety na aktualizáciu dokumentácie a sleduje jej proces, je administrátorom interného nástroja KIMS
 • aktívne sa zúčastňuje interných a externých auditov v súlade s plánom auditov a spracúva z nich správy
 • v prípade potreby spolupracuje na iných aktivitách oddelenia.

Požadované vzdelanie: VŠ I. alebo II. stupeň v technickom smere, BOZP, PO

Viac info: https://www.profesia.sk/praca/knauf-insulation/O4303812

Máte záujem o toto miesto?

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť
Technik BOZP a PO vo výrobnej spoločnosti
Nahrať
Nahrať
Zavrieť