Výrobný závod Nová Baňa

Elektro projektant (pozícia aj pre absolventa)

Do nášho tímu inžinieringu hľadáme nového kolegu, ktorého úlohou bude navrhovať, konzultovať, posudzovať a koordinovať aktivity súvisiace s elektrotechnickou dokumentáciou zariadení v našom výrobnom závode.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

• navrhuje, posudzuje a konzultuje technickú dokumentáciu v oblasti elektrotechniky pre všetky elektrické zariadenia v závode,
• koordinuje elektrotechnické práce na projektoch modernizácie všetkých častí závodu,
• vedie (vytvára, archivuje, distribuuje) výkresovú dokumentáciu v elektrotechnickej oblasti pre všetky časti závodu,
• sleduje aktualizácie všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem v oblasti elektrotechniky a zavádza zmeny do existujúcej dokumentácie,
• navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov v zapojení existujúcich rozvádzačov,
• vyjadruje sa k externej dokumentácií pri rekonštrukciách v rôznych častiach závodu,
• koordinuje práce elektro údržby, prípadne pracovníkov externých dodávateľov, v oblasti elektrotechniky počas servisných zásahov alebo projektov modernizácie zariadení závodu,
• spolupracuje s revíznym technikom na zabezpečení súladu elektrických zariadení s elektrotechnickými normami a predpismi.

Požadované vzdelanie: SŠ s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, VŠ I. stupňa alebo II. stupňa

Viac info: https://www.profesia.sk/praca/knauf-insulation/O4175447

Máte záujem o toto miesto?

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť
Elektro projektant (pozícia aj pre absolventa)
Nahrať
Nahrať
Zavrieť