Výrobný závod Nová Baňa

1990-2018

1990Z národného podniku sa stal štátny podnik IZOMAT Nová Baňa. Vzhľadom k poklesu stavebnej výroby a rozpad trhov v 90. rokoch sa prejavil poklesom záujmu o  tepelnoizolačné výrobky.  Výroba začala nadobúdať sezónny charakter.

1991 Rastie záujem o lamelovo – skružovateľné pasy. Zakúpenie novej LSP linky.

1992 Pokles záujmu o čadičové dlaždice a pozastavenie ich  výroby.

2007Spoločnosť IZOMAT kupuje skupina Knauf a spoločnosť pôsobí pod názvom Knauf Insulation.

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť