Výrobný závod Nová Baňa

1966 - 1990

1966 Neustály rastúci dopyt po odliatkoch z taveného čadiča a čadičovom vlákne znamená pre závod novú investíciu a začiatok výstavby nového závodu. Vlastnú stavbu závodu tvoril:

Sklad surovín, hutná hala, štyri prevádzkové haly, sklad hotových výrobkov

Sociálny prístavok

Energoblok s plynovou kotolňou, výmenníkovou stanicou a elektrorozvodňa s trafostanicou.

Závodná vlečka s odtavnou koľajou

Štvorpodlažná administratívna budova s celozávodnou jedálňou, ktorá bola spojená so závodom krytým prechodom ponad železnicu a závodnú vlečku.

1968Pod závod prechádza aj správa a prevádzka lomu čadiča

1968Dopyt po čadičových dlaždiciach začína klesať a dopyt po tepelno a zvukovoizolačných vláknach začína rásť.  Počas  výstavby závodu sa  inštaluje aj linka na výrobu izolačných materiálov z minerálnej vlny. Po dostavaní prvej výrobnej haly sa montuje linka na výrobu pásov, dosiek a rohoží z minerálnych vlákien na báze čadiča a vysokopecnej trosky.

Linka dostáva názov Izovlákno (MV1). Technológia spočíva v: Zavážaní surovín, závažanie zabezpečujú pásové dopravníky zo 4 zásobníkov do kupolovej pece

Rozvlákňovanie – tavenina z kupolovej pece vyteká na 4 -  kotúčový rozvlákňovací stroj, na ktorom sa rozvlákňuje na jemné vlákna.
Vlákna sa sfukujú na dopravný pás a súčasne sa do nich vstrekuje fenolformaldehydová živica. Následne vo vytvrdzovacej peci pôsobením tepla vznikne súvislý pás.

Formátovanie – pásy a dosky sa formátovali na požadované rozmery pomocou okružných píl a gilotíny.

Balenie –rolovanie do balov, balenie do fólií

Súčasťou linky bolo aj zariadenie na šitie rohoží. Šička sa inštalovala vedľa linky Izovlákno.

1986 Inštalácia novej výkonnejšej šičky, ktorá je kontinuálnou súčasťou výrobnej linky Izovlákno

1983 Výroba výrobkov LSP – lamelovo – skružovateľné pásy

1985 Montáž linky MV2 na výrobu tepelno – a zvukovoizolačných materiálov. Výroba dlaždíc z taveného čadiča sa ponecháva iba v priestoroch starého závodu

1986Spoločnosť prevzala VHJ Tatrasklo Trnava a pôsobí pod názvom IZOMAT, národný podnik

1988 Uvedenie linky MV2 do prevádzky

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť