Výrobný závod Nová Baňa

  • Úvod
  • Zo života
  • Závod v Novej Bani je v skupine najlepší v hospodárení s energiou

Závod v Novej Bani je v skupine najlepší v hospodárení s energiou 29.1.2016

Závod v Novej Bani je v skupine najlepší v hospodárení s energiou

Závod v Novej Bani úspešne obhájil všetky certifikáty ISO.

Závod Nová Baňa získal cenu Energy Award ako najlepší závod v skupine Knauf Insulation v riadení energií a energetickom povedomí.

Náš závod Knauf Insulation Nová Baňa dosiahol v roku 2015 mnoho úspechov a získal aj niekoľko významných ocenení. Veľmi si vážime ocenenie pre najlepší závod v skupine Knauf Insulation v riadení energií a energetickom povedomí Energy Award. Ďalšou vzácnou cenou je Individual Energy Award za región Východnej Európy pre Energy Managera nášho závodu.

Tieto hodnotenia sme dosiahli viacerými opatreniami, ktoré prispeli k energetickej hospodárnosti nášho závodu. Patrí medzi ne zvýšenie využívania odpadovej vody z pôvodných 40 % na 90 % a zníženie podielu skládkového odpadu. Dnes končí na skládke iba 7,5 % odpadov z celkovej tvorby odpadov. V závode bol tiež nainštalovaný systém na ďalšie využitie procesných odpadov do internej výroby brikiet, v súčasnosti je v testovacej prevádzke. Okrem toho sa plánuje program na zníženie emisií síry.

Dôležitým úspechom pre závod je aj úspešný recertifikačný audit ISO. Obhájili sme všetky certifikáty ISO : ISO 9001 Kvalita, ISO 14001 Environmentálny manažérsky systém, ISO 50001 Energetický manažment a OHSAS 18001 Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia.

Energy Award

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť