Výrobný závod Nová Baňa

  • Úvod
  • Zo života
  • Zapojili sme sa do projektu s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Zapojili sme sa do projektu s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja 24.7.2012

Zapojili sme sa do projektu s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Investícia do Vašej budúcnosti
 Projekt je spolufinancovaný z ERDF

Názov projektu: Výskum možností zásadného zvýšenia životnosti rozvlákňovacích kotúčov v spoločnosti Knauf Insulation

Miesto realizácie projektu: Železničný rad 24, 96814 Nová Baňa

Stručný opis projektu: 
Predmetom projektu je výskum materiálových a technologických možností zvýšenia životnosti rozvlákňovacích kotúčov, ktorý povedie k:


•získaniu zásadných poznatkov v oblasti tvrdonávarových materiálov pre činné plochy rozvlákňovacích kotúčov;
•zvýšeniu odolnosti rozvlákňovacích kotúčov voči opotrebeniu prostredníctvom aplikácie tvrdonávarov;
•overeniu možností aplikácie technológie hodnotenia on-line degradácie rozvlákňovacích kotúčov priamo vo výrobe.

 

Názov prijímateľa: Knauf Insulation, s.r.o.

Sídlo prijímateľa: Železničný rad 24, 96814 Nová Baňa

Dátum začatia realizácie projektu: 01.03.2012

Dátum skončenia realizácie projektu: 28.02.2015

Linky: www.siea.sk, www.mhsr.sk

Výška poskytnutého príspevku: 724 523,04 Euro

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť