Výrobný závod Nová Baňa

  • Úvod
  • Zo života
  • Výsledky akcie Do práce na bicykli boli v 2017 rekordné

Výsledky akcie Do práce na bicykli boli v 2017 rekordné 22.6.2017

Výsledky akcie Do práce na bicykli boli v 2017 rekordné

Aj v tomto roku sa do celonárodnej výzvy Do práce na bicykli zapojil závod Knauf Insulation i mesto Nová Baňa. Tohoročná účasť bola historicky najvyššia a dosiahli sme aj iné prvenstvá.

V máji sa konal už 4. ročník súťaže, ktorú vyhlasuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Po úspechu posledných troch ročníkov celonárodnej kampane „Do práce na bicykli“ nás mesto Nová Baňa ako lokálneho zamestnávateľa oslovilo s možnosťou opätovne sa zapojiť, ušetriť na benzíne a urobiť niečo pre svoje zdravie. Zaregistrovaní účastníci vytvoria tímy a musia dochádzať do práce a späť na bicykli v priebehu celého mája. Minimálny počet účastníkov jedného družstva z každej firmy je 2 – 4 zamestnanci, za firmu môže byť tímov aj viac.

Cyklisti z Knauf Insulation boli tento rok veľmi aktívni – zapojili sa až 3 tímy s jedenástimi cyklistami. Okrem nás sa v Novej Bani aktívne zapojilo ešte 8 tímov -  po jednom tíme z firiem a organizácií VÚEZ, a. s., DrevStav Slovakia, spol. s r. o., Cortizo Slovakia, a. s., K-Plast, v. d., SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa, Spojená škola Nová Baňa, Materská škola Nová Baňa a Mestský úrad Nová Baňa. Spolu sme sadli na bicykel 1043-krát, najazdili sme 6043,98 km, ušetrili 1510,99 kg CO2 a po prepočítaní najazdených km na obyvateľa nášho mesta (0,847 km) zabezpečili Novej Bani krásne 11. miesto v rámci celého Slovenska.

Mestské vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v Radničnom parku v Novej Bani dňa 21. 6. 2017. Vyhlasovali sa víťazi v troch kategóriách: Najväčší celkový počet najazdených km, Najväčší počet jázd a v Bonusovej kategórii sa vylosoval jeden súťažiaci zo všetkých tímov, ktorý absolvoval aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli alebo najazdil počas súťaže aspoň 500 km.

Víťazným tímom s najväčším počtom jázd sa stal tím Knauf Insulation z Knauf Insulation, s. r. o., v zostave Martin Uharček, Ľudovít Slabý, Ján Bóna a Peter Šálka, pričom jeho členovia do práce a z práce na bicykli absolvovali 152 jázd. Našim súťažiacim bolo tiež odovzdané poďakovanie spoločnosti Knauf Insulation, s. r. o., za najväčší počet zapojených súťažiacich.

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť