Výrobný závod Nová Baňa

  • Úvod
  • Zo života
  • V našom závode pokračujeme vo výrobe bez prerušení, nevidíme dôvod pre zatváranie podnikov

V našom závode pokračujeme vo výrobe bez prerušení, nevidíme dôvod pre zatváranie podnikov 17.3.2021

V našom závode pokračujeme vo výrobe bez prerušení, nevidíme dôvod pre zatváranie podnikov

Závod v Novej Bani funguje bez odstávky počas celého obdobia pandémie. Zaviedli sme v ňom bezpečnostné opatrenia nad rámec požiadaviek štátu a zamestnanci ochotne dodržiavajú prísne pravidlá, keďže si dobre uvedomujú, že finančná stabilita je v dnešných časoch jeden z dôležitých aspektov života.

Jedinému slovenskému výrobcovi minerálnych izolácií Knauf Insulation sa podarilo od začiatku koronakrízy udržať výrobu bez obmedzení. Linky sa nezastavili celý uplynulý rok a všetky záväzky voči zákazníkom boli splnené. Pandemická situácia počet zamestnancov za posledný rok neovplyvnila, momentálne je ich 270, to znamená nárast o štyroch ľudí. Firma robila a robí maximum pre bezpečné prostredie zamestnancov bez žiadostí o dotácie, naopak, úhrady daní a odvody prebiehali štandardne. Podľa riaditeľa závodu Mariana Tkáča je to hlavne vďaka včasnému a rýchlemu zavedeniu bezpečnostných opatrení. „Ani v tejto zložitej situácii nevidím dôvod pre plošné zatváranie podnikov. Ako jedna zo zdravých korporátnych firiem sme vytvorili nadštandardné pracovné podmienky. Na ich vytvorenie boli investované desiatky tisíc eur a tieto prevyšujú štátom nastavené požiadavky. Prísne bezpečnostné opatrenia v kombinácii s pravidelným testovaním zamestnancov docielili, že v závode bolo často bezpečnejšie prostredie ako doma,“ hovorí a dodáva, že za to vďačí aj ľudom, ktorí okrem dodržiavania pravidiel dávali v kritických situáciách zo seba maximum.

V novobanskom závode už od marca 2020 začal koordinovať aktivity krízový štáb podľa vypracovaného pandemického plánu. Okrem denného čistenia priestorov, pracovných pomôcok a celoplošnej dezinfekcie priestorov v pravidelných intervaloch boli už na začiatku zabezpečené ochranné prostriedky a vitamíny pre všetkých zamestnancov. Zaviedol sa home office pre administratívnych pracovníkov a kontrola telesnej teploty bezkontaktným teplomerom na vstupe do závodu. Dodržiavanie pandemických opatrení bolo striktne vyžadované aj od všetkých externých dodávateľov a odberateľov. Po niekoľkých mesiacov fungovania v covid režime firma v rámci ochrany a podpory mentálneho zdravia zamestnancov zaviedla bezplatnú krízovú linku, ktorú prevádzkuje nezávislá externá spoločnosť s vyškolenými odborníkmi – psychológmi, daňovými poradcami a právnikmi. Každý zamestnanec môže anonymne túto službu využiť a riešiť osobné problémy, ktoré ho aktuálne trápia.

S príchodom druhej vlny pandémie a zvýšeným výskytom pozitívnych prípadov pribudli zamestnanci v karanténe a bolo potrebné zabezpečiť ich zastupovanie. Z dôvodu neustáleho prísunu čerstvého vzduchu bola v spoločných priestoroch, ako sú velíny vo výrobe, šatne a kancelárie, inštalovaná nútená ventilácia vzduchu a zakúpili sa germicídne žiariče, ktoré slúžia na na dezinfekciu vzduchu a povrchov. „Od 24.11.2020 zabezpečujeme na vlastné náklady testovanie zamestnancov antigénovými testami v priestoroch závodu v spolupráci s Pracovnou zdravotnou službou. Od začiatku februára 2021 testujeme aj dodávateľov, od tohto dátumu nám poskytuje testy štát a prispieva na otestované osoby,“ hovorí Marian Tkáč. Za rok prekonalo ochorenie Covid-19 62 zamestnancov podniku, plynulú prevádzku to však neovplyvnilo.

Závod absolvoval niekoľko kontrol zo strany štátnych orgánov, ako Inšpektorát práce, RÚVZ a Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania IPKZ. Výsledky previerok boli priaznivé, potvrdili súlad s legislatívou aj to, že Knauf Insulation je zodpovedným zamestnávateľom, „Dlhodobo sa primárne sústreďujeme na zabezpečenie plynulého chod závodu, no pozeráme sa do budúcnosti a pracujeme na niekoľkých projektoch týkajúcich sa environmentu a ochrany ovzdušia. Zameriavame sa aj na riešenie recyklácie, odpadového hospodárstva a obehovej ekonomiky,“ dodáva riaditeľ.

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť