Výrobný závod Nová Baňa

Stavebné úpravy v areáli závodu 13.12.2011

Stavebné úpravy v areáli závodu

 V mesiaci december sme začali s úpravami v areáli závodu, ktorých cieľom bolo získať nové skladovacie priestory.

Súčasťou projektu bolo aj zbúranie starej vilky vedľa administratívnej budovy. Toto vnímali obyvatelia Novej Bane rôzne, pretože vilku považovali za historickú pamiatku. Jej využívanie do budúcnosti by si vyžiadalo rozsiahlu rekonštrukciu. Keďže projekt rekonštrukcie počítal s významnou investíciou, spoločnosť uprednostnila usmerniť prostriedky na priamu podporu biznisu - výstabu nových skladovacích plôch.

Plocha, ktorá sa uvoľnila bola zahrnutá do komplexného projektu výstavby nových skladov. Momentálne sme vo fáze spracovávania projektovej dokumentácie pre žiadosť o stavebné povolenie. Do tej doby sa budú tieto plochy využívať provizórne. Výstavba nových skladových priestorov by sa mala realizovať v troch fázach, každá z nich by mala trvať približne rok.

 

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť