Výrobný závod Nová Baňa

  • Úvod
  • Zo života
  • Spoločnosť Knauf Insulation získala medzinárodnú cenu Greenbuild Leadership Award 2019

Spoločnosť Knauf Insulation získala medzinárodnú cenu Greenbuild Leadership Award 2019 22.3.2019

Spoločnosť Knauf Insulation získala medzinárodnú cenu Greenbuild Leadership Award 2019

Naša spoločnosť bola ocenená titulom Greenbuild Leadership Award za rok 2019 za vynikajúce príspevky k udržateľnosti budov Americkou radou pre zelené budovy (USGBC). Cenu prevzal Vincent Briard 21. marca na Greenbuild Europe v Amsterdame.

Cena Greenbuild Leadership Award každoročne oceňuje svetových lídrov hnutia za zelené budovy, ktorí posúvajú štandard pri vytváraní zdravších, udržateľnejších budov a komunít. Okrem spoločnosti Knauf Insulation bola udelená cena Leadership Award aj spoločnosti Adidas za Holistickú stratégiu trvalej udržateľnosti, ktorá zahŕňa požiadavky systému LEED, znižovanie uhlíkovej stopy spoločnosti a kampaň „Šport potrebuje priestor“.

 „Knauf Insulation slúži ako vzor pre medzinárodné spoločenstvo. Inšpiráciou je váš záväzok voči sociálnej zodpovednosti podnikov a zlepšovanie kvality života. Toto ocenenie oceňuje vaše vynikajúce príspevky pri poskytovaní riešení, ktoré znižujú spotrebu energie a šetria zdroje, aby pozitívne ovplyvnili životy ľudí dnes i zajtra,“ povedal prezident USGBC a Green Business Certification Mahesh Ramanujam. 

Cenu v mene Knauf Insulation prevzal náš riaditeľ pre otázky udržateľnosti a regulácie výrobkov Vincent Briard na Greenbuild Europe, každoročnom fóre USGBC pre stavebných expertov trvalo udržateľných stavieb, ktoré sa tento rok konalo v Amsterdame. „Naša spoločnosť bola vždy odhodlaná vytvárať lepšie budovy pre udržateľnejšie životné prostredie a som rád, že sme získali toto ocenenie ako uznanie za tvrdú prácu všetkých v spoločnosti Knauf Insulation,“ povedal Vincent. Počas projektu Greenbuild sa Vincent zúčastnil aj seminára, na ktorom sa diskutovalo o pilotnom projekte Európskej komisie zameranom na budovanie trvalej udržateľnosti prostredníctvom pochopenia environmentálneho vplyvu budov počas ich životného cyklu. Naše centrum Knauf Insulation Experience Center v Slovinsku prispieva k tomuto projektu už od roku 2017.

Knauf Insulation ako kľúčový sponzor spoločnosti Greenbuild tiež podporil semináre o otázkach, ako sú hodnotenie emisií budov, environmentálne, sociálne a riadiace údaje, vplyv LEED vo Švédsku, odolnosť budov, digitálne technológie a nová verzia systému LEEDv4.1. „Greenbuild Europe je životne dôležitým fórom pre odborníkov na výstavbu zelených budov z celého sveta a spoločnosť Knauf Insulation je potešená, že podporuje to, čo považujeme za nevyhnutnú výmenu informácií o najmodernejších udržateľných budovách,“ dodal Vincent Briard.

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť