Výrobný závod Nová Baňa

Pomoc, ktorá sa počíta 3.8.2020

Pomoc, ktorá sa počíta

Máme radosť, keď dokážeme pomôcť komunitám v našom okolí, myslíme na to aj v období koronakrízy. Toto leto sme darovali naše tepelné izolácie Zariadeniu sociálnych služieb ZSS Svetlo Olichov a Hrnčiarskemu dvoru Brehy.

V ZSS Svetlo Olichov žije 203 klientov s rôznym rozsahom ochorení. Počas obdobia prísnych opatrení v súvislosti s pandémiou vírusu Covid-19 sa nemohli stretávať so svojimi blízkymi a teraz, keď už môžu, vystúpili do popredia technické problémy ich návštevnej miestnosti. Dodali sme im tepelnoizolačný materiál na jej zateplenie. Zástupcovia z Olichova prišli aj k nám do závodu poďakovať osobne, bolo to príjemné stretnutie.

Občianske združenie Hrnčiarsky dvor Brehy nedávno otvorilo múzeum tradičného brežského hrnčiarstva v priestoroch kultúrnej pamiatky Kohlov dom - remeselný dom. V minulom roku začali rozsiahlu rekonštrukciu tohto objektu. Keďže bola vážne narušená jeho statika, bolo nevyhnutné vymeniť poškodené obvodové múry, zabezpečiť statiku gánku a taktiež bola vymenená konštrukcia strechy a za podpory BBSK objekt dostal novú krytinu. V tomto roku rekonštrukcia pokračuje položením tepelnej izolácie strechy, osadením pôvodných okien  a opravou fasády. Náš závod venoval tomuto projektu tepelné izolácie na zateplenie strechy. Tešíme sa, že môžeme aj touto cestou prispieť k zachovávaniu tradícií v našom regióne.

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť