Výrobný závod Nová Baňa

Nultý ročník futbalového turnaja KI Cup 2017 29.5.2017

Nultý ročník futbalového turnaja KI Cup 2017

Futbal máme v Novej Bani radi a tak sme zorganizovali futbalový turnaj pre našich firemných partnerov. Veľký počet prihlásených družstiev nám potvrdil, že sme trafili do čierneho.

Nultý ročník priateľského futbalového turnaja firiem KI Cup 2017 sa hneď po vyhlásení tešil veľkému záujmu. Konal sa na futbalovom ihrisku OŠK Brehy podľa pravidiel „malého“ futbalu. Súťažili teda 5 – členné družstvá, štyria hráči v poli spolu s brankárom. Vo futbale sa popasovali naši dodávatelia i naši zamestnanci, spolu nás bolo 10 tímov. Ako správny organizátor sme všetky ceny prenechali hosťujúcim tímom. Veríme však, že našich skvelých futbalistov to neodradí a o rok prídu opäť reprezentovať farby Knauf Insulation.

Medzi najlepšie tímy tohto ročníka patrili:

1. Mont Design

2. Binda Mánik

3. ZF Levice

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri organizácii tejto slnečnej akcie a tešíme sa na ďalší ročník.
Vyzerá to, že sme založili ďalšiu skvelú tradíciu.


KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť