Výrobný závod Nová Baňa

Ako zvládame opatrenia v období pandémie 20.4.2020

Ako zvládame opatrenia v období pandémie

Napriek opatreniam proti šíreniu koronavírusu náš závod nepretržite  vyrába a dodáva tovar svojim obchodným  partnerom. Hneď na začiatku náš krízový štáb vypracoval pandemický plán a všetci sa snažíme bojovať s nákazou, ako je v našich silách.

Výroba v Novej Bani pokračuje nepretržite už od vyhlásenia opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 15.3.2020. V závode sme prijali viaceré opatrenia týkajúce sa hygieny aj režimu práce, aby sme možnosť prípadnej nákazy a šírenia vírusu eliminovali. Naši zamestnanci dostali ochranné textilné rúška, ktorých používanie je povinné, upravili sme podacie okienka na expedícii, priestory závodu sú pravidelne dezinfikované. Pre kamiónovú dopravu boli vydané pokyny – všetci vodiči nákladnej dopravy, ktorí vchádzajú do závodu za účelom nakládky alebo vykládky, sú povinní počas vybavovania dokumentácie, nakladania a vykladania tovarov používať ústne rúška, jednorazové gumené rukavice a dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť minimálne 1 meter.

Sme veľmi radi, že neprítomnosti z dôvodu chorôb sú na štandardnej úrovni. Veľmi ďakujeme všetkým zamestnancom za to, že aj napriek niektorým opatreniam, ktoré obmedzujú ich komfort v práci a môžu ich aj zdržovať, chodia disciplinovane do práce, všetky opatrenia dodržiavajú a podávajú výborný výkon. Približne od polovice marca niektorí zamestnanci, ktorým to povaha práce dovolí, pracujú z domu. V posledných týždňoch to bolo približne 10 % zamestnancov, ide najmä o zamestnancov obchodu, centra služieb zákazníkom a marketingu, ktorí sú aj z domu v intenzívnom kontakte s našimi zákazníkmi a starajú sa o ich potreby.

Želáme si, aby sme týmto zložitým obdobím prešli všetci najmä zdraví a s čo najmenšími spoločenskými aj ekonomickými negatívnymi dopadmi.

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť