Výrobný závod Nová Baňa

1907 - 1948

1907Ján Gopfert stavia skláreň. Výrobný program pozostával z úžitkového a obalového skla.  Skláreň má najmodernejšiu techniku, zamestnáva 124 zamestnancov. Napriek dostatočnému množstvu objednávok na začiatku, skláreň vzhľadom k tomu, že nezískala podporu maďarskej vlády o 3 roky musela zatvoriť. Nasledovalo niekoľko pokusov o obnovu výroby v sklárni. Tá prešla rukami rôznych majiteľov.

1939Trh zaznamenal dopyt po tabuľovom skle, spoločnosť Tabuľa v Kokave nad Rimavicou kupuje skláreň v Novej Bani

1940Spoločnosť obnovila výrobu a bývalý sklársky závod prestavala na tabuliareň. Tabuľové sklo sa vyrábalo fúkaním veľkých valcov, ktoré sa po dĺžke rozrezali, roztvorili a narovnali.
             Výroba sa však opäť zastavila pre dohodu Slovenska s Nemeckom, kedy nebolo dovolené vyvážať tabuľové sklo.

1941 Skláreň sa stáva majetkom Sklenárskeho výrobného a predajného družstva v Málinci, ktoré vo výrobe skla pokračuje.

1944Výroba po vypuknutí SNP opäť pozastavená.

1945Obnovenie  pod názvom Sklárske výrobne a predajné družstvo. 

1947Začína sa s výstavbou novej hutnej haly, vrátane ďalších výrobných, skladovacích a ubytovacích priestorov.

1948Závod znárodnený a začlenený do národného podniku Spojené sklárne Lednické Rovne.

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť