Výrobný závod Nová Baňa

1630 - 1907

1630 Na podnet banského grófstva v Banskej Štiavnici a magistrátu Novej Bane prišiel do mesta Michal Ulm – sklársky majster zo Sliezska, aby zriadil závod na výrobu skla.  Skláreň bola založená v osade Sklenná Huta a sklo vyrábané v tejto sklárni sa svojou kvalitou vyrovnalo pasovskému alebo poľskému sklu.

Napriek  tomu, v 18. storočí skláreň začala upadať až úplne zanikla. Nasledujúce 19. storočie  bolo poznamenané viacerými neúspešnými pokusmi založiť v okolí Novej Bane ďalšie sklárne.

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť